Dohľad nad spracovaním osobných údajov v našej škole zabezpečuje firma EuroTRADING s.r.o.

V súlade s § 44 zákona č. 18/20128 Z.z. a článkom č.37 NARIADENIA EURÓPSKEHO PARLAMENTU A RADY (EÚ) 2016/679, nám poskytuje zodpovednú osobu, ktorú môžete kontaktovať na adrese zo@eurotrading.sk.
Viac informácií o ochrane osobných údajov môžete prečítať tu : www.eurotrading.sk/zo

Informácia o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov: