Záver školského roka

Milí rodičia a žiaci, záver školského roka 2023/2024 a odovzdávanie vysvedčení sa uskutoční v piatok, 28. júna od 8.00 do 13.00 hod. 

Výchovný koncert hudobného odboru

11. júna 2024 sa v našej škole uskutočnil Výchovný koncert hudobného odboru pre našich najmladších žiakov. Starší spolužiaci im predstavili hru na všetkých hudobných nástrojoch, ktoré sa u nás vyučujú. Prípravkári hudobno-pohybovej výchovy im zas  zatancovali a zaspievali. Ďakujeme všetkým učiteľom za prípravu svojich žiakov a rodičom za podporu ich detí.

Pozvánka na koncert

Ocenenie vo výtvarnej súťaži Ríša fantázie 2024

Záverečnou bodkou za našimi úspechmi vo výtvarných súťažiach v tomto šk. roku, je skvelé 1. miesto, ktoré vo svojej kategórii získal Jakub Pittner, žiak Mgr. Petra Piatka, v medzinárodnej súťaži Ríša fantázie. Toto ocenenie získal v konkurencii 1389 prác zo Slovenska, Českej republiky, Maďarska, Poľska, Ruska, Litvy, Turecka a Bulharska.

Ocenenia vo výtvarnej súťaži Maľovaná ZUŠ-ka 2024

Výtvarný odbor získal ďalšie štyri krásne ocenenia v celoslovenskej výtvarnej súťaži Maľovaná ZUŠ-ka 2024 na tému „Svetlo“, všetky v zlatom pásme. Ocenenia získala  Terézia Reichlová, žiačka Mgr. Petra Piatka a žiačky Mgr. Evy Drozdíkovej – Barbora Olbertová, Ela Mária Hechelmann a Barbara Straková.

Absolventi hudobného odboru 2024

Dňa 21. 5. 2024 sa uskutočnil koncert absolventov primárneho štúdia v koncertnej sále ZUŠ. Žiaci si pripravili skladby rôznych období a žánrov pre klavír, bicie, husle, zobcovú flautu, komorné zoskupenie a DSZ Klávesáčik.

6. a 7. interný koncert hudobného odboru

Príjímacie skúšky, školský rok 2024/2025

Kritériá k prijímaciemu konaniu – Prijímacie konanie 2024-25

Absolventi výtvarného odboru 2024

13. a 21. mája sme dvoma príjemnými vernisážami otvorili výstavy našich mladších a starších absolventov výtvarného odboru. Mladší absolventi prezentujú svoje výtvarné práce vo výstavných priestoroch našej školy a starší absolventi v Čajovni Jasmínka.

Absolventský koncert hudobného odboru

Absolventský koncert tanečného odboru

Ocenenie vo výtvarnej súťaži - talent*umenie*kumšt

Súkromná škola umeleckého priemyslu v Hodruši-Hámroch, pod záštitou Ministerstva školstva Slovenskej republiky organizovala aj tento rok už 19. ročník celoslovenskej výtvarnej súťaže pod názvom  t a l e n t * u m e n i e * k u m š t

Výtvarná súťaž je určená pre žiakov vyšších ročníkov základných škôl a základných umeleckých škôl. Jedna z našich žiačok, pod vedením Mgr. Evy Drozdíkovej, sa do tejto súťaže zapojila so svojim výrobkom, ktorý vytvorila v rámci textilnej dielne. Jednalo sa autorský odev, ktorý v sebe spájal nielen popularizáciu upcyklácie textilných materiálov, ale aj výtvarnú inšpiráciu dielom známej umelkyne Frida Kahlo. Žiačka Vanesa Petrovičová získala tak pre našu školu krásne tretie miesto

Ocenenia vo výtvarnej súťaži "Cesta čiary 2024"

Výtvarný odbor dosiahol výrazný úspech vo výtvarnej súťaži „Cesta čiary 2024“ do ktorej sa zapojilo 55 ZUŠ zo Slovenska a Českej republiky. V zlatom pásme sa umiestnili žiaci Petra Piatka: Dávid Frívaldský, Ivana Boďová a Andrea Tamášiová a Evy Drozdíkovej: Petra Boudišová. Ďalej žiačky Evy Drozdíkovej: Terézia Stoláriková, Hana Pásztorová, Natália Gaššová v striebornom pásme a Daniela Pálešová  v bronzovom pásme.

Úspechy z Regionálnej klavírnej súťažnej prehliadky 2024 v Martine

Tešíme sa z úspechu žiačok Mgr. Zuzany Hromníkovej na 27. ročníku Regionálnej klavírnej prehliadky v Martine dňa 21.3. 2024.  Alžbeta Oboňová sa umiestnila v bronzovom pásme v I. kategórii a Juliana Hromníková v zlatom pásme v III. kategórii.

Oznam riaditeľa školy o prerušení prevádzky ZUŠ 25.3.2024

4. interný koncert

3. interný koncert

Polročná výstava vybraných prác

V Čajovni Jasmínka aktuálne prebieha  výstava vybraných prác výtvarného odboru vytvorených počas prvého polroku.

Prajeme Vám krásne Vianoce, veľa zdravia a síl v novom roku 2024.

Oznam o udelení riaditeľského voľna

Riaditeľ Základnej umeleckej školy v Turčianskych Tepliciach, Horné Rakovce 1440/29, v súlade s § 150 ods. 5 zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní /školský zákon/, udeľuje dňa 18.12. 2023 (pondelok) všetkým žiakom riaditeľské voľno z organizačných dôvodov.

Vianočný koncert našej školy v Kultúrnom dome

Bodkáčik, najkreatívnejší nápad

Dňa 23.10.2023 sa naša škola prostredníctvom žiakov výtvarného odboru zapojila do výtvarnej súťaže, ktorú organizovala nezisková organizácia pre podporu ľudí s kožnými chorobami BODKÁČIK. Počas týždňa od 21.9.2023 – 29.9.2023, prebiehalo v rámci bodkovanej výzvy súčasne viacero súťažných výziev, a jednou z nich bola aj výtvarná súťaž. Naše žiačky sa pod vedením Mgr. Evy Drozdíkovej do výtvarnej výzvy zapojili maliarskymi  čiernobielymi bodkovanými autoportrétmi, čím vyjadrili podporu ľuďom trpiacim na rôzne kožné ochorenia, ale zároveň získali aj ocenenie v kategórii : kolektív. Našu školu tak reprezentovali v naozaj zaujímavom projekte, o ktorom sa viac dozviete na www.bodkáčik.sk A tu sú menovite žiačky a ich diela ktoré nás hrdo reprezentovali: Boudišová Petra, Marianna Košová, Arazimová Nela, Adamovičová Liliana Eva, Olbertová Barbora, Hechelmann Ela Mária, Petrovičová Vanesa

Viac fotografií nájdete tu: https://www.facebook.com/photo/?fbid=825284102726308&set=pcb.825285546059497

 

Začiatok školského roka 2023/2024

Vážení rodičia, milí žiaci.

Zápis do ZUŠ Turčianske Teplice sa bude konať v pondelok 4.9.2023 v čase od 10,00 do 12,00 a od 12,30 do 15,30. Prosíme aby ste sa v tomto čase prihlásili u svojich triednych učiteľov.

V prípade nových žiakov sa o zaradení žiaka k triednemu učiteľovi informujte v kancelárii zástupkyne riaditeľa školy (učebňa č. 23 – na poschodí).
Ak sa zápisu v tomto čase nebudete môcť zúčastniť, kontaktujte triedneho učiteľa, alebo vedenie školy.
Žiaci na elokovaných pracoviskách budú mať zápis po dohode s triednym učiteľom priamo na elokovanom pracovisku.

Prajeme pekný zvyšok prázdnin a tešíme sa na nový školský rok.

Verejná prezentácia našej textilnej dielne

V aule budovy našej školy, 26. 6. 2023,  prebehla prezentácia prác žiačok textilnej dielne pod vedením pani učiteľky Mgr. Evy Drozdíkovej. Prítomní mali možnosť nahliadnuť do zákulisia ich tvorivej činnosti, bohatej na inovatívne prístupy nielen v tradičnej ručnej výšivke a strojovom šití. Prezentácia odhalila aj nové chápanie vzájomných presahov rôznych tradičných výtvarných techník a textilnej tvorby. Objasnila pojmy ako napríklad recyklácia a upcyklácia textilného materiálu. Všetky výtvarné artefakty boli ladené do minimalistického štýlu. Záverečné modely odevov, a s nimi súvisiace maľby, sa zas niesli v duchu interpretácií diela mexickej umelkyne Fridy Kahlo.

Viac fotogrfií nájdete tu: https://www.facebook.com/photo/?fbid=751912500063469&set=pcb.751913033396749

 

Záver školského roka

Milí rodičia a žiaci, záver školského roka 2022/2023 a odovzdávanie vysvedčení sa uskutoční v piatok, 30. júna od 9.00 do 12.00 hod. 

Pozvánka tanečného odboru

Pozvánka na verejnú prezentáciu

Prezentácie je určená pre rodičov, žiakov, ale aj širšiu verejnosť.

Cesta rozprávkovým lesom 2023

Prvé stanovište Cesty rozprávkovým lesom pripravili opäť naši výtvarníci. Deti dostali za úlohu vymyslieť drakovi meno a písmenkovými pečiatkami ho vypečiatkovať priamo na telo draka. Nakoniec sa pečiatkovalo všade, kde to šlo 🙂

Viac fotografií nájdete tu: https://www.facebook.com/photo/?fbid=737135681541151&set=pcb.737136038207782

11. mája a 22. mája sme dvoma príjemnými vernisážami otvorili výstavy našich mladších a starších absolventov výtvarného odboru. Mladší absolventi prezentujú svoje výtvarné práce vo výstavných priestoroch našej školy a starší absolventi v Čajovni Jasmínka v Kine Turiec.

Tanečný odbor, skúšame rytmické cítenie, motorickú pamäť, ohybnosť chrbtice, pohyblivosť a pružnosť, stavbu nôh, ku skúške je potrebné si priniesť cvičný úbor a vhodnú obuv

Hudobný odbor, ponúkame hru na husle, kontrabas, cimbal, gitaru, elektrickú gitaru, klavír, keyboard, akordeón, spev, zobcové flauty, priečnu flautu, klarinet, saxofón, skúšame intonačné a harmonické cítenie, hudobnú pamäť a rytmus, uchádzač zaspieva jednu jednoduchú ľudovú, alebo detskú pieseň

Výtvarný odbor, hodnotíme výtvarné spracovanie podľa stanoveného zadania

Literárno – dramatický odbor, uchádzač si pripraví prednes ľubovoľnej poézie, alebo prózy, skúšame rytmické cítenie, elementárne pohybové zručnosti, ako aj celkovú kreativitu

Pozvánka na Vianočný koncert

Mikuláš v meste v réžii našej školy

Dňa 6.12.2022 žiaci našej ZUŠ spolu s Teplickými deťmi privítali Mikuláša, ktorý rozsvietil Vianočný stromček pred Mestským úradom v Turčianskych Tepliciach. Do programu sa zapojili žiaci speváckeho oddelenia pod vedením pani učiteľky Mgr. Kataríny Frankovej. Žiaci literárno-dramatického odboru pod vedením Mgr. art. Lucie Jaškovej v krátkej scénke ukázali deťom, čo sa stane, keď nebudú poslúchať… Tanečný odbor pod vedením Simony Sochorovej a Moniky Kajanovej dodal Mikulášovi na spoluprácu anjelov a čertov. Do Mikulášskeho rána sme sa zobudili s dažďom, ale pri piesni „Nech už nasneží“ sa spustili z oblohy snehové vločky, ktoré spolu s piesňami, básňami a tancom prispeli k radosti Teplických detí… Viac fotografií nájdete po kliknutí na link:

Tanečné divdlo "Vianočný blázon"

Dňa 26.11.2022 žiaci tanečného odboru našej ZUŠ – elokované pracovisko ZŠ Malý Čepčín, pripravili s pani učiteľkou Monikou Kajanovou tanečné divdlo „Vianočný blázon“ pri príležitosti zapálenia 1. adventnej sviečky v Obci Malý Čepčín a Vianočných trhov. Na projekte spolupracovali aj žiaci hudobného odboru s pani učiteľkou Monikou Škutovou.
Uvedeným projektom navodili v obci Vianočnú atmosféru a poukázali na dôležité veci, ktoré rezonujú hlavne v tomto období a to je spolupatričnosť medzi ľuďmi, ohľaduplnosť a láska. Viac fotografií nájdete po kliknutí na link: 

Výtvarná keramická dieľňa

Počas výtvarnej keramickej dielne pre rodičov našich žiakov, vznikli pod rukami rodičov takýto krásavci. Hrnčeky sú vytvorené technikou lepených hlinených plátov. Dielňu viedol Mgr. Peter Piatko. Viac fotografií nájdete po kliknutí na link: https://www.facebook.com/photo/?fbid=620685659852821&set=pcb.620690073185713

Pozvánka na Koncert žiakov hudobného odboru

Pozvánka na Koncert žiakov hudobného odboru

Začiatok školského roka 2022/2023

Vážení rodičia, milí žiaci.

Zápis do ZUŠ Turčianske Teplice sa bude konať v pondelok 5.9.2022 v čase od 9,00 do 14,00 hod. Prosíme aby ste sa v tomto čase prihlásili u svojich triednych učiteľov.
V prípade nových žiakov sa o zaradení žiaka k triednemu učiteľovi informujte v kancelárii zástupkyne riaditeľa školy (učebňa č. HO 23 – na poschodí).
Ak sa zápisu v tomto čase nebudete môcť zúčastniť, kontaktujte triedneho učiteľa alebo vedenie školy.
Žiaci na elokovaných pracoviskách budú mať zápis po dohode s triednym učiteľom priamo na elokovanom pracovisku.

Prajeme pekný zvyšok prázdnin a tešíme sa na nový školský rok.

Ocenenie z hudobnej súťaže La guitaromanie

27.6. 2022 sa konalo slávnostné odovzdávanie diplomov spojené so slávnostným koncertom víťazov súťaže La guitaromanie. Z našej školy sa do online súťaže zapojil prvýkrát žiak Simon Hromník, ktorý získal krásne umiestnenie v striebornom pásme v sólovej hre na gitare z triedy Mgr. Nadeždy Holenkovej.

Viac fotografií: Facebook a video: https://youtu.be/rB-qBISjBlY

Ocenenie na Detvianskej zlatej strune 2022

Dňa 17.6. 2022  sa žiačky z violončelovej triedy Mgr. Nadeždy Holenkovej Tatiana Hvizdáková a Alexandra Šuhajová zúčastnili celoslovenskej súťaže v sólovej hre na violončele “ Detvianska zlatá struna“. Dievčatám sa podarilo umiestniť v bronzovom pásme. Klavírnu korepetíciu viedla p. uč. Ida Rumanová.

Viac fotografií: Facebook

 

Ocenenie na Festivale komornej hudby v Čadci

Dňa 9.6.2022 sa naši žiaci, Alexandra Šuhajová, Tatiana Hvizdáková, Amália Bugárová, Júlia Šafárová a Simon Hromník zúčastnili „Festivalu komornej hudby v Čadci “ s komorným zoskupením “ Komoráčik“ , kde sa im podarilo získať umiestnenie v striebornom pásme so skladbami od Petra Ďuraša: Popoluška tancuje a so skladbou Tancuj, tancuj v úprave Mgr. Nadeždy Holenkovej. Žiaci pracovali pod pedagogickým vedením Mgr. Nadeždy Holenkovej a Mgr. Silvii Timkovej. 

Viac fotografií: Facebook

Ocenenie z Ríše fantázie

Natanael Gálik, žiak Mgr. Petra Piatka, získal Čestné uznanie v medzinárodnej výtvarnej súťaži Ríša fantázie. Porota posúdila 1150 výtvarných prác zo Slovenska, Českej republiky, Maďarska, Poľska, Ruska, Bieloruska, Litvy, Lotyšska a Turecka.

Úspechy výtvarníkov na bielnále Cesta čiary Kremnica

Žiaci pod vedením pani učiteľky Mgr. Evy Drozdíkovej dosiahli v celoslovenskej výtvarnej súťaži bienále Cesta Čiary v Kremnici výrazný úspech za kolekcie prác:

Strieborné pásmo v 3. kategórii 5 – 7 rokov, kolekcia prác : Portréty
Emília Jenkins, Viktória Plešivková, Lucia Dávidíková, Jakub KlimasMatej Pecušiak, Alexandra Gaššová

Strieborné pásmo v 3. kategórii 11 -13 rokov, kolekcia prác : Vlasy
Nella Priškinová, Liliana Eva Adamovičová, Marianna Košová, Petra Boudišová, Barbora Olbertová, Barbora Beňová

Špeciálne ocenenie, skupinová práca : kniha – fotografia / maľba svetlom
Samko Čepel, Samko Bútor, Demeter Miškay, Marianna Košová, Patrícia Pečnerová

Kniha múch

Knihu múch Vám prinášame ako spontánny nápad prezentovať detské kresbičky tejto malej, niekedy trochu otravnej potvorky, ktorú mali deti za úlohu nakresliť a vystaviť počas podujatia Cesta rozprávkovým lesom v Turčianskych Tepliciach, na stanovišti Galéria pavučinka. Stanovište vymysleli a pripravili pedagógovia výtvarného odboru ZUŠ Turčianske Teplice Mgr. Peter Piatko a Mgr. Eva Drozdíková. Celkový počet kresbičiek sa vyšplhal až na číslo 372. Z tohoto počtu sme sa ich nakoniec rozhodli prezentovať 262. Mravce, pavúky, motýle a „čmáraničky“ sme do výberu nezaradili. Avšak niektoré hraničné, muchou zaváňajúce výtvory, sme ponechali.

Knihu múch si stiahnite kliknutím pravého tlačidla a po rozbalení ponuky zvoľte uložiť prepojenie ako: Kniha múch

Výstavy absolventov výtvarného odboru 2022

25. mája a 9. júna sme dvoma príjemnými vernisážami otvorili výstavy našich mladších a starších absolventov výtvarného odboru. Mladší absolventi prezentujú svoje výtvarné práce vo výstavných priestoroch našej školy a starší absolventi v Čajovni Jasmínka v Kine Turiec.

Cesta rozprávkovým lesom

Naši výtvarníci pripravili v sobotu 4. júna pre deti na Ceste rozprávkovým lesom „Galériu pavučinka“. Neostalo ani vlákno voľné, muchy sa len tak sypali. Deti vytvorili také množstvo rozmanitých a vtipných podôb muchy, že to bude na knihu. Jej digitálnu podobu vám časom touto cesto tiež ponúkneme.

Viac fotografií si môžete pozrieť tu: https://www.facebook.com/ZU%C5%A0-Tur%C4%8Dianske-Teplice-890915181030389/photos/pcb.4980761165379083/4980759898712543/

Deň otvorených dverí v našej škole

9. a 10. mája 2022 sa u nás, v ZUŠ, uskutočnil Deň otvorených dverí, na ktorý boli pozvané deti z teplických materských a základných škôl. Naši žiaci a pedagógovia z hudobného, tanečného, výtvarného a literárno-dramatického odboru predstavili deťom, čo všetko sa môžu u nás naučiť. Hudobníci si pripravili pre kamarátov výchovný koncert, na ktorom predstavili takmer všetky hudobné nástroje, ktoré sa na našej škole vyučujú. Tanečníci kamarátov zoznámili s rôznymi druhmi tanca. Deti si tiež samé vyskúšali tanečné kroky a pekne si spolu zatancovali. Výtvarníci ukázali deťom rôzne výtvarné techniky, cez ktoré môžu prezentovať výtvarné nadanie. Napr. kresbu, maľbu, grafiku, ale aj modelovanie z hliny, či ušiť si z látky svoje obľúbené zvieratko. No a v literárno-dramatickom odbore si deti pozreli krátke divadielko, ktoré ich môže inšpirovať, aby sa aj oni stali malými hercami. Zároveň všetci pozvali svojich spolužiakov a kamarátov, aby aj oni našli odvahu a prišli v novom školskom roku medzi nás.

Fotografie: fotogaléria – ZÁKLADNÁ UMELECKÁ ŠKOLA TURČIANSKE TEPLICE (zusturciansketeplice.sk)

4. interný koncert

3. interný koncert

Polročná výstava vybraných prác

V Čajovni Jasmínka aktuálne prebieha  výstava vybraných prác výtvarného odboru vytvorených počas prvého polroku.

Prajeme Vám krásne Vianoce, veľa zdravia a síl v novom roku 2024.

Oznam o udelení riaditeľského voľna

Riaditeľ Základnej umeleckej školy v Turčianskych Tepliciach, Horné Rakovce 1440/29, v súlade s § 150 ods. 5 zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní /školský zákon/, udeľuje dňa 18.12. 2023 (pondelok) všetkým žiakom riaditeľské voľno z organizačných dôvodov.

Vianočný koncert našej školy v Kultúrnom dome

Bodkáčik, najkreatívnejší nápad

Dňa 23.10.2023 sa naša škola prostredníctvom žiakov výtvarného odboru zapojila do výtvarnej súťaže, ktorú organizovala nezisková organizácia pre podporu ľudí s kožnými chorobami BODKÁČIK. Počas týždňa od 21.9.2023 – 29.9.2023, prebiehalo v rámci bodkovanej výzvy súčasne viacero súťažných výziev, a jednou z nich bola aj výtvarná súťaž. Naše žiačky sa pod vedením Mgr. Evy Drozdíkovej do výtvarnej výzvy zapojili maliarskymi  čiernobielymi bodkovanými autoportrétmi, čím vyjadrili podporu ľuďom trpiacim na rôzne kožné ochorenia, ale zároveň získali aj ocenenie v kategórii : kolektív. Našu školu tak reprezentovali v naozaj zaujímavom projekte, o ktorom sa viac dozviete na www.bodkáčik.sk A tu sú menovite žiačky a ich diela ktoré nás hrdo reprezentovali: Boudišová Petra, Marianna Košová, Arazimová Nela, Adamovičová Liliana Eva, Olbertová Barbora, Hechelmann Ela Mária, Petrovičová Vanesa

Viac fotografií nájdete tu: https://www.facebook.com/photo/?fbid=825284102726308&set=pcb.825285546059497

 

Začiatok školského roka 2023/2024

Vážení rodičia, milí žiaci.

Zápis do ZUŠ Turčianske Teplice sa bude konať v pondelok 4.9.2023 v čase od 10,00 do 12,00 a od 12,30 do 15,30. Prosíme aby ste sa v tomto čase prihlásili u svojich triednych učiteľov.

V prípade nových žiakov sa o zaradení žiaka k triednemu učiteľovi informujte v kancelárii zástupkyne riaditeľa školy (učebňa č. 23 – na poschodí).
Ak sa zápisu v tomto čase nebudete môcť zúčastniť, kontaktujte triedneho učiteľa, alebo vedenie školy.
Žiaci na elokovaných pracoviskách budú mať zápis po dohode s triednym učiteľom priamo na elokovanom pracovisku.

Prajeme pekný zvyšok prázdnin a tešíme sa na nový školský rok.

Verejná prezentácia našej textilnej dielne

V aule budovy našej školy, 26. 6. 2023,  prebehla prezentácia prác žiačok textilnej dielne pod vedením pani učiteľky Mgr. Evy Drozdíkovej. Prítomní mali možnosť nahliadnuť do zákulisia ich tvorivej činnosti, bohatej na inovatívne prístupy nielen v tradičnej ručnej výšivke a strojovom šití. Prezentácia odhalila aj nové chápanie vzájomných presahov rôznych tradičných výtvarných techník a textilnej tvorby. Objasnila pojmy ako napríklad recyklácia a upcyklácia textilného materiálu. Všetky výtvarné artefakty boli ladené do minimalistického štýlu. Záverečné modely odevov, a s nimi súvisiace maľby, sa zas niesli v duchu interpretácií diela mexickej umelkyne Fridy Kahlo.

Viac fotogrfií nájdete tu: https://www.facebook.com/photo/?fbid=751912500063469&set=pcb.751913033396749

 

Záver školského roka

Milí rodičia a žiaci, záver školského roka 2022/2023 a odovzdávanie vysvedčení sa uskutoční v piatok, 30. júna od 9.00 do 12.00 hod. 

Pozvánka tanečného odboru

Pozvánka na verejnú prezentáciu

Prezentácie je určená pre rodičov, žiakov, ale aj širšiu verejnosť.

Cesta rozprávkovým lesom 2023

Prvé stanovište Cesty rozprávkovým lesom pripravili opäť naši výtvarníci. Deti dostali za úlohu vymyslieť drakovi meno a písmenkovými pečiatkami ho vypečiatkovať priamo na telo draka. Nakoniec sa pečiatkovalo všade, kde to šlo 🙂

Viac fotografií nájdete tu: https://www.facebook.com/photo/?fbid=737135681541151&set=pcb.737136038207782

11. mája a 22. mája sme dvoma príjemnými vernisážami otvorili výstavy našich mladších a starších absolventov výtvarného odboru. Mladší absolventi prezentujú svoje výtvarné práce vo výstavných priestoroch našej školy a starší absolventi v Čajovni Jasmínka v Kine Turiec.

Tanečný odbor, skúšame rytmické cítenie, motorickú pamäť, ohybnosť chrbtice, pohyblivosť a pružnosť, stavbu nôh, ku skúške je potrebné si priniesť cvičný úbor a vhodnú obuv

Hudobný odbor, ponúkame hru na husle, kontrabas, cimbal, gitaru, elektrickú gitaru, klavír, keyboard, akordeón, spev, zobcové flauty, priečnu flautu, klarinet, saxofón, skúšame intonačné a harmonické cítenie, hudobnú pamäť a rytmus, uchádzač zaspieva jednu jednoduchú ľudovú, alebo detskú pieseň

Výtvarný odbor, hodnotíme výtvarné spracovanie podľa stanoveného zadania

Literárno – dramatický odbor, uchádzač si pripraví prednes ľubovoľnej poézie, alebo prózy, skúšame rytmické cítenie, elementárne pohybové zručnosti, ako aj celkovú kreativitu

Pozvánka na Vianočný koncert

Mikuláš v meste v réžii našej školy

Dňa 6.12.2022 žiaci našej ZUŠ spolu s Teplickými deťmi privítali Mikuláša, ktorý rozsvietil Vianočný stromček pred Mestským úradom v Turčianskych Tepliciach. Do programu sa zapojili žiaci speváckeho oddelenia pod vedením pani učiteľky Mgr. Kataríny Frankovej. Žiaci literárno-dramatického odboru pod vedením Mgr. art. Lucie Jaškovej v krátkej scénke ukázali deťom, čo sa stane, keď nebudú poslúchať… Tanečný odbor pod vedením Simony Sochorovej a Moniky Kajanovej dodal Mikulášovi na spoluprácu anjelov a čertov. Do Mikulášskeho rána sme sa zobudili s dažďom, ale pri piesni „Nech už nasneží“ sa spustili z oblohy snehové vločky, ktoré spolu s piesňami, básňami a tancom prispeli k radosti Teplických detí… Viac fotografií nájdete po kliknutí na link:

Tanečné divdlo "Vianočný blázon"

Dňa 26.11.2022 žiaci tanečného odboru našej ZUŠ – elokované pracovisko ZŠ Malý Čepčín, pripravili s pani učiteľkou Monikou Kajanovou tanečné divdlo „Vianočný blázon“ pri príležitosti zapálenia 1. adventnej sviečky v Obci Malý Čepčín a Vianočných trhov. Na projekte spolupracovali aj žiaci hudobného odboru s pani učiteľkou Monikou Škutovou.
Uvedeným projektom navodili v obci Vianočnú atmosféru a poukázali na dôležité veci, ktoré rezonujú hlavne v tomto období a to je spolupatričnosť medzi ľuďmi, ohľaduplnosť a láska. Viac fotografií nájdete po kliknutí na link: 

Výtvarná keramická dieľňa

Počas výtvarnej keramickej dielne pre rodičov našich žiakov, vznikli pod rukami rodičov takýto krásavci. Hrnčeky sú vytvorené technikou lepených hlinených plátov. Dielňu viedol Mgr. Peter Piatko. Viac fotografií nájdete po kliknutí na link: https://www.facebook.com/photo/?fbid=620685659852821&set=pcb.620690073185713

Pozvánka na Koncert žiakov hudobného odboru

Pozvánka na Koncert žiakov hudobného odboru

Začiatok školského roka 2022/2023

Vážení rodičia, milí žiaci.

Zápis do ZUŠ Turčianske Teplice sa bude konať v pondelok 5.9.2022 v čase od 9,00 do 14,00 hod. Prosíme aby ste sa v tomto čase prihlásili u svojich triednych učiteľov.
V prípade nových žiakov sa o zaradení žiaka k triednemu učiteľovi informujte v kancelárii zástupkyne riaditeľa školy (učebňa č. HO 23 – na poschodí).
Ak sa zápisu v tomto čase nebudete môcť zúčastniť, kontaktujte triedneho učiteľa alebo vedenie školy.
Žiaci na elokovaných pracoviskách budú mať zápis po dohode s triednym učiteľom priamo na elokovanom pracovisku.

Prajeme pekný zvyšok prázdnin a tešíme sa na nový školský rok.

Ocenenie z hudobnej súťaže La guitaromanie

27.6. 2022 sa konalo slávnostné odovzdávanie diplomov spojené so slávnostným koncertom víťazov súťaže La guitaromanie. Z našej školy sa do online súťaže zapojil prvýkrát žiak Simon Hromník, ktorý získal krásne umiestnenie v striebornom pásme v sólovej hre na gitare z triedy Mgr. Nadeždy Holenkovej.

Viac fotografií: Facebook a video: https://youtu.be/rB-qBISjBlY

Ocenenie na Detvianskej zlatej strune 2022

Dňa 17.6. 2022  sa žiačky z violončelovej triedy Mgr. Nadeždy Holenkovej Tatiana Hvizdáková a Alexandra Šuhajová zúčastnili celoslovenskej súťaže v sólovej hre na violončele “ Detvianska zlatá struna“. Dievčatám sa podarilo umiestniť v bronzovom pásme. Klavírnu korepetíciu viedla p. uč. Ida Rumanová.

Viac fotografií: Facebook

 

Ocenenie na Festivale komornej hudby v Čadci

Dňa 9.6.2022 sa naši žiaci, Alexandra Šuhajová, Tatiana Hvizdáková, Amália Bugárová, Júlia Šafárová a Simon Hromník zúčastnili „Festivalu komornej hudby v Čadci “ s komorným zoskupením “ Komoráčik“ , kde sa im podarilo získať umiestnenie v striebornom pásme so skladbami od Petra Ďuraša: Popoluška tancuje a so skladbou Tancuj, tancuj v úprave Mgr. Nadeždy Holenkovej. Žiaci pracovali pod pedagogickým vedením Mgr. Nadeždy Holenkovej a Mgr. Silvii Timkovej. 

Viac fotografií: Facebook

Ocenenie z Ríše fantázie

Natanael Gálik, žiak Mgr. Petra Piatka, získal Čestné uznanie v medzinárodnej výtvarnej súťaži Ríša fantázie. Porota posúdila 1150 výtvarných prác zo Slovenska, Českej republiky, Maďarska, Poľska, Ruska, Bieloruska, Litvy, Lotyšska a Turecka.

Úspechy výtvarníkov na bielnále Cesta čiary Kremnica

Žiaci pod vedením pani učiteľky Mgr. Evy Drozdíkovej dosiahli v celoslovenskej výtvarnej súťaži bienále Cesta Čiary v Kremnici výrazný úspech za kolekcie prác:

Strieborné pásmo v 3. kategórii 5 – 7 rokov, kolekcia prác : Portréty
Emília Jenkins, Viktória Plešivková, Lucia Dávidíková, Jakub KlimasMatej Pecušiak, Alexandra Gaššová

Strieborné pásmo v 3. kategórii 11 -13 rokov, kolekcia prác : Vlasy
Nella Priškinová, Liliana Eva Adamovičová, Marianna Košová, Petra Boudišová, Barbora Olbertová, Barbora Beňová

Špeciálne ocenenie, skupinová práca : kniha – fotografia / maľba svetlom
Samko Čepel, Samko Bútor, Demeter Miškay, Marianna Košová, Patrícia Pečnerová

Kniha múch

Knihu múch Vám prinášame ako spontánny nápad prezentovať detské kresbičky tejto malej, niekedy trochu otravnej potvorky, ktorú mali deti za úlohu nakresliť a vystaviť počas podujatia Cesta rozprávkovým lesom v Turčianskych Tepliciach, na stanovišti Galéria pavučinka. Stanovište vymysleli a pripravili pedagógovia výtvarného odboru ZUŠ Turčianske Teplice Mgr. Peter Piatko a Mgr. Eva Drozdíková. Celkový počet kresbičiek sa vyšplhal až na číslo 372. Z tohoto počtu sme sa ich nakoniec rozhodli prezentovať 262. Mravce, pavúky, motýle a „čmáraničky“ sme do výberu nezaradili. Avšak niektoré hraničné, muchou zaváňajúce výtvory, sme ponechali.

Knihu múch si stiahnite kliknutím pravého tlačidla a po rozbalení ponuky zvoľte uložiť prepojenie ako: Kniha múch

Výstavy absolventov výtvarného odboru 2022

25. mája a 9. júna sme dvoma príjemnými vernisážami otvorili výstavy našich mladších a starších absolventov výtvarného odboru. Mladší absolventi prezentujú svoje výtvarné práce vo výstavných priestoroch našej školy a starší absolventi v Čajovni Jasmínka v Kine Turiec.

Cesta rozprávkovým lesom

Naši výtvarníci pripravili v sobotu 4. júna pre deti na Ceste rozprávkovým lesom „Galériu pavučinka“. Neostalo ani vlákno voľné, muchy sa len tak sypali. Deti vytvorili také množstvo rozmanitých a vtipných podôb muchy, že to bude na knihu. Jej digitálnu podobu vám časom touto cesto tiež ponúkneme.

Viac fotografií si môžete pozrieť tu: https://www.facebook.com/ZU%C5%A0-Tur%C4%8Dianske-Teplice-890915181030389/photos/pcb.4980761165379083/4980759898712543/

Deň otvorených dverí v našej škole

9. a 10. mája 2022 sa u nás, v ZUŠ, uskutočnil Deň otvorených dverí, na ktorý boli pozvané deti z teplických materských a základných škôl. Naši žiaci a pedagógovia z hudobného, tanečného, výtvarného a literárno-dramatického odboru predstavili deťom, čo všetko sa môžu u nás naučiť. Hudobníci si pripravili pre kamarátov výchovný koncert, na ktorom predstavili takmer všetky hudobné nástroje, ktoré sa na našej škole vyučujú. Tanečníci kamarátov zoznámili s rôznymi druhmi tanca. Deti si tiež samé vyskúšali tanečné kroky a pekne si spolu zatancovali. Výtvarníci ukázali deťom rôzne výtvarné techniky, cez ktoré môžu prezentovať výtvarné nadanie. Napr. kresbu, maľbu, grafiku, ale aj modelovanie z hliny, či ušiť si z látky svoje obľúbené zvieratko. No a v literárno-dramatickom odbore si deti pozreli krátke divadielko, ktoré ich môže inšpirovať, aby sa aj oni stali malými hercami. Zároveň všetci pozvali svojich spolužiakov a kamarátov, aby aj oni našli odvahu a prišli v novom školskom roku medzi nás.

Fotografie: fotogaléria – ZÁKLADNÁ UMELECKÁ ŠKOLA TURČIANSKE TEPLICE (zusturciansketeplice.sk)

Pozvánka na prijímacie skúšky, šk. rok 2022/2023

Tanečný odbor, skúšame rytmické cítenie, motorickú pamäť, ohybnosť chrbtice, pohyblivosť a pružnosť, stavbu nôh, ku skúške je potrebné si priniesť cvičný úbor a vhodnú obuv

Hudobný odbor, ponúkame hru na husle, violončelo, kontrabas, cimbal, gitaru, elektrickú gitaru, klavír, keyboard, akordeón, spev, zobcové flauty, priečnu flautu, klarinet, saxofón, skúšame intonačné a harmonické cítenie, hudobnú pamäť a rytmus, uchádzač zaspieva jednu jednoduchú ľudovú, alebo detskú pieseň

Výtvarný odbor, hodnotíme výtvarné spracovanie podľa stanoveného zadania

Literárno – dramatický odbor, uchádzač si pripraví prednes ľubovoľnej poézie, alebo prózy, skúšame rytmické cítenie, elementárne pohybové zručnosti, ako aj celkovú kreativitu

Online koncert, marec 2022

Vážení rodičia, žiaci a priaznivci našej školy, žiaci našej školy pod vedením pedagógov ZUŠ pre Vás pripravili tretí online koncert. Veríme, že v tomto školskom roku to bude posledný koncert, ktorý naši žiaci odohrali pred kamerami a že ten najbližší už odohrajú pred vašimi pohľadmi.

Organizácia vyučovania od 10.01.2022

Vážení rodičia, milí žiaci, od 10.01.2022 začína prezenčné vyučovanie vo všetkých odboroch ZUŠ Turčianske Teplice (HO, TO, VO, LDO). Vyučovanie bude prebiehať podľa pôvodného rozvrhu hodín, za sprísnených protiepidemických opatrení. Na vyučovaní majú žiaci povinnosť prekrytia horných dýchacích ciest a podmienkou vstupu na vyučovanie je  priniesť, alebo poslať cez aplikáciu iZUŠ, potvrdenie o bezpríznakovosti
Informáciu o otvorení ZUŠ vieme len z médií, zatiaľ nemáme žiadne konkrétne usmernenie z Ministerstva školstva. Je možné, že po vydaní oficiálneho usmernenia príde k zmene, o ktorej Vás budeme ihneď informovať. 

Koncert mladých umelcov, 2. časť

Vianočný pozdrav malých gitaristov

Koncert mladých umelcov, 1. časť

Milí priatelia, priaznivci hudby. V týchto neľahkých časoch, ktoré prežívame a s príchodom azda najkrajších dní v roku – Vianoc, vám prinášame malé, aj väčšie umelecké dielka a diela v podaní žiakov hudobného odboru Základnej umeleckej školy v Turčianskych Tepliciach. Tento koncert je svojím spôsobom výnimočný – priniesol nové skúsenosti s nahrávaním, osvetľovacou technikou, ozvučením… možnosť vyskúšať si niečo nové a nezvyčajné. Bola to nepochybne zaujímavá skúsenosť nielen pre deti, ale aj pre nás, pedagógov. Koncert sme rozdelili na dve časti. Tú prvú vám ponúkame už teraz, na druhú sa môžete tešiť o týždeň. 

Prajeme vám príjemné počúvanie, aj s nádejou, že sa v blízkej budúcnosti opäť uvidíme pri živých vystúpeniach vašich detí v priestoroch Koncertnej sály a vychutnáme si tak ich výnimočnú atmosféru.

Za celý kolektív pedagógov ZUŠ vám prajem krásne a pohodové prežitie vianočných sviatkov a úspešné vykročenie do nového roka.
Katarína Franková

Organizácia vyučovania od 29.11.2021

Z dôvodu vyhlásenia núdzového stavu a pozastavenia uplatňovania COVID Automatu majú základné umelecké školy mimoriadne prerušené vyučovanie a prevádzku v období od 29.novembra 2021 do 7. januára 2022.

Prevádzku je možné zabezpečiť iba dištančnou formou.

Organizácia vyučovania od 8.11.2021

Od 8. novembra 2021 prechádza okres Turčianske Teplice do čiernej farby  COVID Automatu. Z toho nám, Základnej umeleckej škole vyplýva, že v skupinovom vyučovaní (hudobná náuka, výtvarný odbor, tanečný odbor a literárno-dramatický odbor) môže prebiehať vyučovanie len dištančnou formou (príloha č. 1 – Školský semafor verzia 1.4.). Toto opatrenie platí len pokiaľ bude okres v čiernej farbe (III. stupni varovania). Po zlepšení situácie bude znovu vyučovanie prebiehať prezenčnou formou. O spôsobe dištančného vzdelávania Vás budú informovať Vaši triedni učitelia.

Organizácia vyučovania od 2.11.2021

V týždni od 2. novembra prechádzame do bordovej farby COVID Automatu. Z toho vyplýva, že skupinové vyučovanie (tanečný, výtvarný, literárno-dramatický odbor a hudobná náuka) budú vyučovať prezenčne s obmedzením. Hudobný odbor (okrem hudobnej náuky) pokračuje vo vyučovaní prezenčnou formou. O konkrétnych zmenách v jednotlivých odboroch skupinového vyučovania Vás budú v predstihu podrobnejšie informovať Vaši triedni učitelia.

Vyučovanie od 25. októbra

V aktuálnom týždni od 25.10. prebieha vyučovanie v našej škole vo všetkých odboroch naďalej prezenčnou formou.

BASSFEST+ 2021

Naši žiaci – Samuel Stračina a Jozef Závacký v rámci podujatia BassFest+ 2021 a Mgr.art. Jakub Stračina ako člen organizačného tímu festivalu a zároveň lektor, dirigent detského kontrabasového orchestra „Medveďku, daj labku“.

Písomné vyhlásenie o bezpríznakovosti od 13.9.2021

Vážení rodičia,
nakoľko náš okres od 13.9.2021 prešiel do oranžovej farby, vzniká pre Vás povinnosť, pri príchode dieťaťa na vyučovanie, odovzdávať Písomné vyhlásenie o bezpríznakovosti (príloha č. 1) za Vaše dieťa. 
Žiak odovzdá Potvrdenie o bezpríznakovosti triednemu učiteľovi pri nástupe na prvú hodinu od 13.9.2021 (vrátane) v každom odbore do ktorého nastúpi. Po prerušení dochádzky do školy (aj jeden deň) – nezúčastní sa na ďalšej vyučovacej hodine, je potrebné aby znovu priniesol potvrdenie, alebo ak medzi jednotlivými vyučovacími hodinami mal príznaky spojené s COVID-19. 
Ak žiak nevynechá vyučovaciu hodinu, nemusí nosiť ďalšie potvrdenie, ak medzi tým nemal príznaky spojené s COVID-19.
 
Tlačivo na stiahnutie:

Otvorenie školského roka 2021/2022

Školský rok začíname vo štvrtok 2. septembra zápisom do štúdia, ktorý prebehne v čase od 9.00 do 14.00 hod. Vaši triedni učitelia Vám budú k dispozícii so všetkými potrebnými informáciami. Tešíme sa na Vás.

Záver školského roka a odovzdávanie vysvedčení

Záver školského roka  a odovzdávanie vysvedčení sa uskutoční v stredu 30. júna od 8.00 do 12.00 hod.

Organizácia vyučovania od 31.5.2021

Na základe zlepšenej epidemiologickej situácie v okrese Turčianske Teplice – I. stupeň ostražitosti (žltá farba), otvárame od 31.5.2021 všetky odbory a predmety v ZUŠ. Bližšie informácie k podmienkam účasti na vyučovaní dostanete od triednych učiteľov.

Pozvánka na prijímacie skúšky, šk. rok 2021/2022

Tanečný odbor, skúšame rytmické cítenie, motorickú pamäť, ohybnosť chrbtice, pohyblivosť a pružnosť, stavbu nôh, ku skúšku je potrebné si priniesť cvičný úbor a vhodnú obuv

Hudobný odbor, ponúkame hru na husle, violončelo, kontrabas, cimbal, gitaru, elektrickú gitaru, klavír, keyboard, akordeón, spev, zborový spev, zobcové flauty, priečnu flautu, klarinet, saxofón, trúbku. Skúšame intonačné a harmonické cítenie, hudobnú pamäť a rytmus, uchádzač zaspieva 1 jednoduchú ľudovú, alebo detskú piesň

Výtvarný odbor, hodnotíme výtvarné spracovanie podľa stanoveného zadania

Literárno – dramatický odbor, uchádzač si pripraví prednes ľubovoľnej poézie, alebo prózy, skúšame rytmické cítenie, elementárne pohybové zručnosti, ako aj celkovú kreativitu

Absolventská online výstava prác žiakov výtvarného odboru 2021

Pozývame Vás na prehliadku online výstavy absolventských prác žiakov výtvarného odboru, ktorú v tomto školskom roku nemáme možnosť prezentovať vo výstavných priestoroch tak, ako sme boli zvyknutí po iné roky.

Organizácia vyučovania od 24.5. - 30.5.2021

Vážení rodičia,

na základe Manuálu COVID školský semafor pre ZŠ (platný aj pre ZUŠ) , ktorý vydalo Ministerstvo školstva SR dňa 18.5.2021 odporúča Základným umeleckým školám zabezpečovať prevádzku podľa aktuálneho COVID au zverejneného na webovej stránke: https://korona.gov.sk/wpcontent/uploads/2021/05/3_covid-a-signalizacny-system-2v4.pdf , na strane 7. 

Z uvedeného vyplýva, že nakoľko je náš okres od 24.5. – 30.5.2021 aj naďalej v II. stupni varovania – červená fáza, pokračujeme v dištančnom vzdelávaní skupinového vyučovania a individuálnych predmetov spev a dychové nástroje.

Štúdium hry na kontrabas v našej škole

ZUŠ Turčianske Teplice ponúka štúdium v hudobnom odbore a okrem iných nástrojov aj hru na kontrabas. Do pozornosti dávame video, ktoré Vám priblíži tento zaujímavý nástroj a možnosti jeho uplatnenia v rôznych hudobných štýloch.

Pozvánka na online koncert

Milí rodičia, žiaci, priatelia školy.

Keďže nám súčasná situácia neumožňuje pozvať Vás na koncert v podobe, na akú ste zvyknutí, chceli by sme Vás potešiť týmto triednym online koncertom. Predstavia sa Vám žiaci z triedy p. uč. Timkovej. Želáme Vám príjemný umelecký zážitok.

Koncert spustíte kliknutím na tento link:

https://youtube.com/playlist?list=PL3DuJTIzF3J3scSnUu-qp-TjQtddK_qg4

Online koncert, marec 2022

Vážení rodičia, žiaci a priaznivci našej školy, žiaci našej školy pod vedením pedagógov ZUŠ pre Vás pripravili tretí online koncert. Veríme, že v tomto školskom roku to bude posledný koncert, ktorý naši žiaci odohrali pred kamerami a že ten najbližší už odohrajú pred vašimi pohľadmi.

Pozvánka na Vianočný koncert