Hudobný odbor:

Pedagógovia hudobného odboru s láskou a pozornosťou uvádzajú žiakov od predškolského veku do zázračného sveta hudby v snahe významne obohatiť ich život. Kontaktom s kvalitným hudobným umením zabezpečujú nielen odborný rast žiakov, ale pôsobia tiež pozitívne na formovanie ich charakteru, rozvíjajú kreativitu, pestujú pevnú vôľu a učia trpezlivosti a sústredenosti. Štúdiom nástrojovej hry a spevu vychovávajú aktívnych amatérskych umelcov schopných prijímať a interpretovať umenie. Talentovaných žiakov pripravujú na vyššie odborné štúdium na konzervatóriách a vysokoškolské štúdium umelecko-pedagogického zamerania. V rámci rôznych komorných zoskupení podporujú a rozvíjajú muzicírovanie a zmysel pre kolektívnu hru.

Hudobný odbor umožňuje individuálne štúdium hry na tieto hudobné nástroje: zobcovú a priečnu flautu, akordeón, spev, zborový spev, klavír, keyboard, saxofón, gitaru, elektrickú gitaru, husle, kontrabas, cimbal, bicie nástroje.